AKRAN PROJESİ

‘’ARKADAŞIM OLURMUSUN PROJESİ ‘’

Özel gereksinimli genç ve çocuklara Yönelik akran ‘’ARKADAŞIM OLURMUSUN ‘’ projesi
Özel gereksinimli (Zihinsel engelli, davranış bozukluğu, fiziksel yetersizliği olan, serebral palsili, Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanılı genç ve çocuklara eğitim ve sosyal hayat alanlarında topluma adaptasyon ve uyum konularında destek olmayı hedeflemektedir.
Proje kapsamında Özel gereksinimli genç ve çocuklara boş zamanlarında rekreasyonel faaliyetler ile destekte bulunarak topluma uyum kabiliyetlerinin artırılması amaçlanmıştır.
Proje, Maltepe Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü gönüllü öğrencileri ilk kez 2015-2016 yılları arasında ‘’Maltepe Kent Konseyi’’ ile çalışmalarını gerçekleştirmiş ve gönüllü grubun büyük bir çoğunluğu farklı gelişim gösteren arkadaşları ile iletişimlerini devam ettirmektedir.
2016-2017 yılları arasında ise bu çalışmayı ‘’Avrasya Engelliler ve Spor Kulübü Derneği’’ ile yaparak bu proje ile daha fazla özel gereksinimli akrana ulaşmayı ulaşmayı planlamaktadırlar.
Özel gereksinimli genç ve çocuklara Yönelik akran ‘’ARKADAŞIM OLURMUSUN ‘’ projesi kapsamında sosyal adaptasyon eğitiminden geçen özel gereksinimli bireylerin topluma entegrasyonları sağlanarak kendi kendine yeten bireyler haline gelmelerini sağlayacak altyapı oluşturulmaktadır.